Opvang buiten schooltijden

Kinderopvangorganisatie KindRijk regelt de voor- en naschoolse opvang op De Brugge. Uw kind kan zo voor of na schooltijd in de vertrouwde omgeving verblijven.

Wilt u uw kind aanmelden voor opvang op school? Dan verwijzen wij u naar de website van KindRijk. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere opvangorganisatie. Er zijn meerdere organisaties die kinderen na schooltijd bij ons ophalen.