Over de organisatie

Op de plaats van de school stond vroeger een boerderij met de naam ‘De Brugge’. De Brugge – een symbolische naam: God vraagt ons om bruggen te bouwen, naar Hem en naar elkaar. Eilandbewoners kenmerken zich vaak door het isolement dat hun leven verarmt. Daarom helpen we bruggen te bouwen van mens tot mens; samen spelen en werken!

Logo

Het logo van de brug heeft een betekenis.
Inspiratie is de grond waarop de brug gebouwd is. De pijlers van de brug staan voor de kernwaarden: vertrouwen, verbinding en ontwikkeling.
De veelkleurigheid laat de zorg voor elk kind als individu zien. De bogen zijn met elkaar verbonden: symbool voor de samenhang. In de bogen zit ontwikkeling en iedere boog kent groei. De lijn loopt van dun naar dik. De opeenvolgende bogen worden steeds groter; zo helpt De Brugge de kinderen om te groeien en te ontwikkelen.

Motto

Het motto van de school is:

‘Samen op reis over de brug’

Inspiratie:  Vanuit de christelijke waarden vindt het team van De Brugge inspiratie om goed toegerust en met energie uw kind te begeleiden op de weg door de school. Zo leggen we een stevige basis waarmee ieder kind klaar is om erop uit te trekken, de wereld in!

Vertrouwen: Wij bouwen aan het (zelf)vertrouwen van uw kind binnen een veilige en gestructureerde omgeving. We zien dit als een voorwaarde waarmee uw kind ontdekt en grenzen verlegt bij zichzelf en in relatie met de ander. Een goede relatie tussen school, ouders, leerlingen en externen is hierbij erg belangrijk.  

Verbinding: We luisteren naar elkaar, hebben hart voor elkaar, helpen elkaar onderweg en blijven zoeken naar mogelijkheden om verder te komen. We zoeken verbinding op alle lagen. Als het gaat om de inhoud van het onderwijs, maar ook als het gaat om de relatie en de openheid naar iedereen die betrokken is bij de school.

Ontwikkeling: We zijn altijd onderweg. Elke dag zijn er nieuwe kansen en mogelijkheden om door te gaan. We kiezen de juiste uitrusting en paden voor het beste onderwijs en helpen uw kind bij de persoonlijke groei als wereldburger. We werken als een lerende organisatie en bewegen mee door te blijven zoeken naar nieuwe inzichten en verbetering.