Aanmelden van uw kind

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Kom kennismaken! U krijgt een rondleiding van de directeur of een ander teamlid. Daarbij heeft u uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen.

Op deze manier hopen wij dat u een beeld krijgt van hoe wij op De Brugge werken aan een veilige leeromgeving voor uw kind.

Aangemeld, en dan?

Als u uw kind heeft aangemeld, dan sturen wij uw kind te zijner tijd een uitnodiging om te komen kennismaken op school met de leerkracht. U krijgt dan ook de daadwerkelijke startdatum en tijd door. Enkele weken voor aanvang sturen wij u een entreeformulier met allerlei vragen over de ontwikkeling van uw kind.

Van een andere school

Komt uw kind van een andere basisschool naar De Brugge toe? Dan is er de mogelijkheid om een dag mee te draaien in de nieuwe klas om te wennen.