Ons onderwijs

De Brugge is een Vreedzame School. Er is een positief leef- en leerklimaat en kinderen zijn actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Uw kind voelt zich op onze school gezien en gehoord, krijgt een stem en leert om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De eigen kracht van uw kind staat centraal in een omgeving waar fouten maken mag. Met teamcoaching zorgen we voor veilige groepen waarin kinderen met elkaar overleggen en samen beslissingen nemen. Kinderen onderhandelen met elkaar en zo ontstaat de basis om alles te bespreken en kunnen ze samen op reis.

Methodes

Het onderwijs op De Brugge is betekenisvol. We werken vanuit het principe boeiend onderwijs. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Een rijke leeromgeving is onmisbaar en blijft de innerlijke betrokkenheid van zowel leerkracht als leerling prikkelen. Leren is niet een individueel proces. Op De Brugge vindt het ook regelmatig plaats in samenwerking met anderen. We zien verschillen tussen kinderen als een kans en maken gebruik van ieders kwaliteit.

Lees meer

Passend onderwijs

De Brugge staat voor inclusief onderwijs. Onze werkwijze is afgestemd op wat uw kind nodig heeft om te leren. Wij bieden een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin uw kind zijn reis mag maken. Op De Brugge kan uw kind werken op het eigen niveau. We bieden goede mogelijkheden voor ondersteuning en extra uitdaging. Het kan zijn dat uw kind meer zorgbehoefte nodig heeft. Wij kunnen dan hulp krijgen van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Soms met extra ondersteuning op school. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden we een breder, verrijkend en verdiepend onderwijsaanbod aan.

Lees meer

Schoolontwikkeling

Het team van De Brugge is altijd in beweging. We blijven vernieuwen en grenzen verleggen. We stimuleren uw kind om dit tijdens zijn ontdekkingsreis ook te doen. Verkennen betekent ook vooruitgang.

Lees meer