Ons team

Het enthousiaste team van De Brugge staat elke dag klaar om vanuit de gezamenlijke kernwaarden het onderwijs te verzorgen voor uw kind. De leraren hebben de kennis en ervaring om uw kind een veilige plek te bieden en het lesaanbod te verzorgen. Het team werkt vanuit de gedachte: ‘elke dag samen een beetje beter’. Samen zoeken wij naar het beste onderwijs voor elk kind.

Juf Janita Goedhart

Directeur

Als directeur werk ik graag vanuit de kernwaarden met het team aan goed onderwijs voor elk kind. Een positieve sfeer en het denken in mogelijkheden en kansen, is voor mij belangrijk. De inhoud is gericht op het bijbrengen van kennis en persoonlijke vaardigheden. Het is een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat elk kind zich veilig voelt, met plezier naar school gaat en zich optimaal kan ontwikkelen. Mijn wens is dat elk kind later met een glimlach terugdenkt aan de tijd op school. ‘Kinderen leren tellen is goed, kinderen leren wat telt is beter.’(Omdenken)

Juf Arjanne

Leerkracht groep 1

Als kleuterleerkracht mag ik me elke dag weer verwonderen over de openheid, vriendelijkheid en nieuwgierigheid van kleuters. Door samen te spelen, te praten, te zingen en bovenal te ontdekken beleef ik de wereld van een kleuter elke dag opnieuw. Daarbij staat vertrouwen, plezier en veiligheid bij mij centraal. 

Juf Mieke

Leerkracht groep 1b/2b

“Spelen is de hoogste vorm van onderzoek” Albert Einstein   Bij de start in een onderbouwklas komt uw kind op een plek waar het kleuter mag zijn en zich mag ontwikkelen op een manier die daarbij past. De eerste schooljaren leggen we hier de basis voor de rest van de schoolloopbaan! Als leerkracht en Jonge Kind Specialist heb ik hier een waardevolle taak die ik met veel plezier samen met u invul! Daarbij zijn veiligheid, vertrouwen, plezier, spel en ontdekken voor mij essentieel.

Juf Truus

Leerkracht groep 1b/2b

Juf Monique

Leerkracht groep 1a/2a

“Wat er ook speelt in de wereld, laat het de kinderen zijn” Als kleuterleerkracht en Specialist Jonge Kind vind ik het belangrijk dat een kleuter zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier door te verkennen, te verwonderen, te experimenteren en plezier te beleven. Door kleuters te laten spelen in een rijke leeromgeving krijgen ze steeds meer grip op de wereld om hen heen. Ik geniet van elke stap die ze daarbij zetten.

Juf Maryanne

Leerkracht groep 1a/2a

Kleuters groeien, ontdekken en verwonderen zich. Als leerkracht is het fantastisch een stukje met ze in deze ontwikkeling mee te lopen en van betekenis te zijn. Een fijne omgeving waarin uw kind zich gezien voelt en daarin samen met en van klasgenootjes kan leren, vind ik belangrijk. Ik ben specialist in muziek met jonge kinderen. Daarom zal uw kind ook kennis maken met veel klankkleuren, zingen, bewegen op muziek en ritmespel.

Juf Ada

Leerkracht groep 3a

Als leerkracht geniet ik van de kinderen in de klas. Elke dag leren en doen we weer iets anders, weer iets beter, weer iets moeilijker. Iedereen volgt daarin zijn eigen weg. Ik creëer graag een sfeer in de klas , waar ieder kind tot zijn recht mag komen, waar we mogen genieten van grotere of kleinere stappen en waar het ook wel eens wat minder goed of zelfs fout mag gaan. Ook daar leren we mee omgaan.

Juf Christine

Leerkracht groep 3a

Met heel veel plezier werk in groep 3 op de Brugge. Ik vind het een voorrecht dat ik een jaar (of soms langer) met uw kind mag oplopen en zijn/haar ontwikkeling kan volgen. Ik probeer steeds zo goed mogelijk het kind te geven wat het nodig heeft. De basisschool zie ik als een mini-maatschappij. Wat bijzonder om kinderen voor te leven en voor te bereiden op hun toekomst. Door er voor ze te zijn in hun vrolijkheid en plezier maar ook als er zorgen zijn of verdriet. Ik geniet van de dagelijkse gesprekjes met mijn groep en leer ook heel veel van hen. Er is geen dag hetzelfde en dat is juist zo leuk! Energie krijg ik van het aanbieden van lesstof op een boeiende, aansprekende manier zodat de kinderen op het puntje van hun stoel zitten om maar niets te hoeven missen. Dat geeft mij heel veel voldoening.

Juf Wendy

Leerkracht groep 3b/4b

Als groepsleerkracht vind ik het heel belangrijk dat de kinderen in mijn groep zich veilig en gezien voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de leerstof en plezier hebben in het leren. Zo kunnen zij een volgende stap zetten in hun ontwikkeling. Een positief pedagogisch klimaat is voor mij prioriteit!

Juf Pauline

Leerkracht groep 3b/4b en IB-taken

Als leerkracht geniet ik van de kinderen om me heen en van de stappen die ze zetten in hun ontwikkeling. Door bewegend leren, ontdekkend- en onderzoekend leren maakt uw kind een mooie reis in zijn ontwikkeling. Ieder kind mag zich gezien en geliefd voelen in de klas en een goede sfeer is heel belangrijk. Naast leerkracht ben ik ook leescoördinator op De Brugge. Het leesplezier van alle kinderen op onze school bevorderen is één van mijn taken.

Meester Edward

Leerkracht groep 4a

Uw kind moet zich goed voelen in een groep. Ik zet mij in voor een goede sfeer in de groep door samenwerkingsopdrachten, energizers en de lessen van de vreedzame school. In het lesgeven maak ik gebruik van actieve werkvormen die zorgen voor hoge betrokkenheid van de leerlingen. Ik ben vakspecialist in het gymonderwijs en lever daarom een grote bijdrage aan het gymonderwijs op De Brugge. Daarnaast help ik als ICT’er bij het vormgeven van lessen digitale geletterdheid.

Juf Simone

Leerkracht groep 4a en 5a

Met veel passie werk ik als leerkracht in groep 4 en 5. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich geliefd voelen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Vanuit een veilige leeromgeving, probeer ik betrokkenheid te creëren met humor en verschillende werkvormen. Samen optrekken en samen de wereld ontdekken en met plezier je talenten ontwikkelen!

Juf Inge

Leerkracht groep 5a

Als leerkracht kan ik er enorm van genieten als kinderen groeien. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Een veilig klimaat is daarvoor heel belangrijk. Samen met de groep werk je daar dan ook het hele jaar aan. Het is geweldig om te zien hoe een groep, maar ook kinderen individueel kunnen groeien in een jaar!    Lezen en leesplezier zijn een heel belangrijk onderdeel tijdens de lessen. Als kinderen leesplezier ervaren gaan ze niet alleen vooruit met lezen maar met woordenschat, begrip voor de ander en de wereld om je heen.  Ik vind het geweldig om daar een rol in te mogen spelen.

Meester Mario

Leerkracht groep 6a

Het mooiste van mijn vak vind ik, als kinderen gaan nadenken over de dingen. Als ze zich af gaan vragen: Waarom ziet een theepot er zo uit? Wat gebeurt er als ik een kraan dichtdraai? Hoe kunnen de Romeinen al fonteinen hebben? Ze hadden toch nog geen elektriciteit? Het is leuk om vanuit die vragen les te geven. Dan zijn de kinderen gemotiveerd om te leren. Ik zie het als mijn kerntaak de kinderen zichzelf en de wereld te laten begrijpen. Want daarmee komen respect en begrip. En wie weet, ooit, leren ze daarmee hoe ze de wereld (nog) mooier kunnen maken.

Juf Gerdien

Leerkracht groep 6b

Een belangrijke periode in het leven van de kinderen met ze meelopen, ze zien, ze aanmoedigen, ze onderwijzen in een gezellige en veilige omgeving is mijn streven. Daarnaast is het werken in teamverband ook erg fijn.  Met elkaar de kinderen een mooie passende ontwikkeling bieden dat geeft zoveel werkplezier en voldoening! Dit zie ik mezelf nog jaren doen! 

Juf Kelly

Leerkracht groep 6b

Juf Laura

LIO groep 6b

Meester George

Leerkracht groep 7

Als leerkracht voor mijn groep 7 is het een eer om de kinderen dagelijks te mogen begeleiden. Rust en veiligheid in de groep vormen daarbij het uitgangspunt. Dit zijn twee pijlers die elke dag terugkomen in het gesprek dat ik met de kinderen heb. Als de kinderen zich in een rustige, veilige omgeving bevinden kunnen ze tot ontplooiing komen. Door de cognitieve ontwikkeling te koppelen aan de wereld om hen heen ontstaat er een betekenisvolle leersituatie. Regelmatig bewegen, coöperatieve werkvormen en de inzet van vormgevers tijdens de les helpen om verbindingen te leggen waardoor de kinderen kunnen groeien. Kinderen moeten zich in de groep gezien en geliefd voelen. Als de dag zo eindigt, is deze wat mij betreft geslaagd. Ik ben o.a. coördinator Begrijpend Lezen en lid van de ouderraad van onze school.

Juf Reni

Leerkracht groep 7 (10 dagen p.jr)

Juf Clarinda

Leerkracht groep 8a

Lesgeven is een fantastische mix van cabaret en zorg voor uw kind. De kinderen laten ervaren dat zij het verschil maken voor zichzelf, voor de ander en voor de wereld om zo het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn een middel hierin. Het is prachtig om met elkaar te mogen bouwen aan de complete ontwikkeling van uw kind. Dit graag met een flinke dosis humor en gezelligheid in een omgeving waarin uw kind gezien en gehoord wordt en waar je van fouten maken groeit. Ik vind het een voorrecht om uw kind te begeleiden in het laatste jaar van de basisschool met alles wat daarbij komt kijken.

Juf Marry

Leerkracht groep 8b

Als leerkracht van groep 8 begeleid ik de kinderen in hun laatste jaar hier op school. Het is bijzonder om te zien hoe de kinderen groeien en zich ontwikkelen richting puberteit. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien voelen in de klas. De relatie van de kinderen met hun klasgenoten staat voorop. Immers, als een kind zich goed voelt in de groep, komt het ook beter tot leren. Met humor en gezelligheid creëren we een fijne sfeer in de klas. Naast het werken aan alle doelen richting het voortgezet onderwijs is er in groep 8 uiteraard ook tijd voor het kamp en de eindmusical. Hierin kan ik mijn creativiteit en liefde voor zingen en toneelspelen helemaal kwijt!

Juf Annika

Leerkracht 8b

Met heel veel enthousiasme en een berg energie geef ik les aan groep 8. In groep 8 help ik de kinderen te ontdekken wie zij zelf zijn en ook oog te hebben voor de ander. Het is een belangrijk schooljaar op cognitief en sociaal/emotioneel gebied. Ik vind het heel mooi en dankbaar dat ik tijdens hun laatste schooljaar kan helpen bij hun ontwikkeling. Het is zo bijzonder om deel te kunnen zijn van alle moeilijke, leuke, ontroerende, grappige en confronterende momenten tijdens hun laatste fase op de basisschool. Het is een jaar vol hard werken, plezier maken en jezelf ontdekken!

Juf Corine

Onderwijsassistent kleuters

Bijna 40 jaar heb ik als kleuterjuf voor de klas gestaan. Nu ben ik als onderwijsassistente verbonden aan De Brugge. Ik begeleid kinderen die extra aandacht nodig hebben binnen en buiten de groep, individueel of in groepjes. Daarnaast ben ik werkzaam als invaller bij de kleutergroepen. Ik vind het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school en zich kan ontwikkelen in een rijke speelomgeving. De kinderen een stapje verder brengen in hun ontwikkeling geeft mij veel voldoening.

Juf Martine

RT ondersteuning

Als leerkracht naast de groep (RT-er) zie ik vooral de kinderen die extra hulp nodig hebben. Dat kan zijn met rekenen, taalbegrip, spelling. Het is mijn doel om de kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. En hen daardoor succeservaringen te geven. Dat ze dingen die ze lastig vinden toch kunnen leren. Ik geef de kinderen een veilige plek en een luisterend oor. Tevens werk ik met de kangoeroegroep. Erg leuk om extra uitdagingen te bieden aan deze kinderen, die ook hun eigen leerpunten hebben.

Juf Tiny

Onderwijsassistent middenbouw

Na bijna 20 jaar als groepsleerkracht op de Brugge te hebben gewerkt, ben ik nu sinds 2 jaar terug voor ondersteuning van kleine groepjes. Voor kinderen die extra hulp nodig hebben, maar ook om groepjes verdieping van de leerstof te geven. Ik ben met name bezig in de groepen 3, 4 en 5 aanwezig.

Juf Tineke

Onderwijsassistent middenbouw

Na vele jaren voor de klas gestaan te hebben, mag ik dit jaar een ondersteunende rol vervullen in voornamelijk groep 3/4 b. Mijn taken liggen in het begeleiden van individuele kinderen, lesgeven aan groepjes kinderen, extra lezen met leerlingen, maar ook af en toe zelf voor de klas staan, zodat de leerkracht bijvoorbeeld groepsplannen kan schrijven. Ik kan helemaal mezelf zijn in het dienende aspect van deze taak en geniet van de individuele aandacht die ik mag hebben voor de leerlingen uit de middenbouw groepen. Ik ervaar De Brugge als een school met een heel goede sfeer. Er heerst rust en ik zie veel liefde voor kinderen. We hebben een fantastisch team van collega’s die vriendschappelijk en met respect met elkaar omgaan en zich enorm inzetten voor het welzijn van uw kinderen.

Juf Marjo

Administratief Medewerker

Ik heb een ondersteunende rol binnen de school, zowel voor de directeur als ook voor de collega’s. Geen dag ziet er hetzelfde uit. Ik houd de leerlingenadministratie bij, beantwoord vragen van ouders, doe de bestellingen en houd mij bezig met de financiën en diverse personele zaken.  Als extraatje mag ik lunchen met de kleuters om zo de kinderen aan het begin van hun schoolbaan te leren kennen.

Meester Pascal

Conciërge

Toen aan mij gevraagd werd wat ik later wilde worden was conciërge niet iets wat ik zou hebben gezegd. Maar een baan in het onderwijs heb ik nooit uitgesloten. Als sociale duizendpoot, die ook nog een beetje handig is, ben ik helemaal op mijn plek. De kinderen en alle collega’s geven elke dag weer positieve energie en zo ben ik toch ook een beetje meester.

Juf Gitta

Leerkracht / verlof