Ons team

Het enthousiaste team van De Brugge staat elke dag klaar om vanuit de gezamenlijke kernwaarden het onderwijs te verzorgen voor uw kind. De leraren hebben de kennis en ervaring om uw kind een veilige plek te bieden en het lesaanbod te verzorgen. Het team werkt vanuit de gedachte: ‘elke dag samen een beetje beter’. Samen zoeken wij naar het beste onderwijs voor elk kind.

Juf Janita Goedhart

Directeur

Als directeur werk ik graag vanuit de kernwaarden met het team aan goed onderwijs voor elk kind. Een positieve sfeer en het denken in mogelijkheden en kansen, is voor mij belangrijk. De inhoud is gericht op het bijbrengen van kennis en persoonlijke vaardigheden. Het is een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat elk kind zich veilig voelt, met plezier naar school gaat en zich optimaal kan ontwikkelen. Mijn wens is dat elk kind later met een glimlach terugdenkt aan de tijd op school. ‘Kinderen leren tellen is goed, kinderen leren wat telt is beter.’(Omdenken)

Juf Pauline

IB-er

Als leerkracht geniet ik van de kinderen om me heen en van de stappen die ze zetten in hun ontwikkeling. Door bewegend leren, ontdekkend- en onderzoekend leren maakt uw kind een mooie reis in zijn ontwikkeling. Ieder kind mag zich gezien en geliefd voelen in de klas en een goede sfeer is heel belangrijk. Naast leerkracht ben ik ook leescoördinator op De Brugge. Het leesplezier van alle kinderen op onze school bevorderen is één van mijn taken.

Juf Mieke

Leerkracht groep 1&begeleiding starters/stagiaires

“Spelen is de hoogste vorm van onderzoek” Albert Einstein   Bij de start in een onderbouwklas komt uw kind op een plek waar het kleuter mag zijn en zich mag ontwikkelen op een manier die daarbij past. De eerste schooljaren leggen we hier de basis voor de rest van de schoolloopbaan! Als leerkracht en Jonge Kind Specialist heb ik hier een waardevolle taak die ik met veel plezier samen met u invul! Daarbij zijn veiligheid, vertrouwen, plezier, spel en ontdekken voor mij essentieel.

Juf Corine

Leerkracht groep 1

Ik ben als leerkracht in groep 1 verbonden aan De Brugge. Ik vind het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school en zich kan ontwikkelen in een rijke speelomgeving. De kinderen een stapje verder brengen in hun ontwikkeling geeft mij veel voldoening.

Juf Mirjam

Leerkracht groep 1/2

Juf Monique

Leerkracht groep 1/2 & Kangoeroegroep 1-3

“Wat er ook speelt in de wereld, laat het de kinderen zijn” Als kleuterleerkracht en Specialist Jonge Kind vind ik het belangrijk dat een kleuter zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier door te verkennen, te verwonderen, te experimenteren en plezier te beleven. Door kleuters te laten spelen in een rijke leeromgeving krijgen ze steeds meer grip op de wereld om hen heen. Ik geniet van elke stap die ze daarbij zetten.

Juf Thera

Leerkracht groep 2

Na jaren in het buitenland te hebben gewoond, sta ik nu weer voor de klas en ik vind het geweldig! Geen dag is hetzelfde! Samen met de kinderen het gezellig maken, samen spelen, leren en ontdekken hoe de wereld om ons heen in elkaar zit. Elk kind is uniek! Samen uitvinden wat voor hun werkt, aansluiten bij hun beleving en gevoelens zodat ze een fijne tijd hebben op school. En, als er niet gelachen wordt, dan wordt er niets geleerd

Juf Christine

Leerkracht groep 2

Met heel veel plezier werk ik  in groep 2 op de Brugge. Ik vind het een voorrecht dat ik een jaar (of soms langer) met uw kind mag oplopen en zijn/haar ontwikkeling kan volgen. Ik probeer steeds zo goed mogelijk het kind te geven wat het nodig heeft. De basisschool zie ik als een mini-maatschappij. Wat bijzonder om kinderen voor te leven en voor te bereiden op hun toekomst. Door er voor ze te zijn in hun vrolijkheid en plezier maar ook als er zorgen zijn of verdriet. Ik geniet van de dagelijkse gesprekjes met mijn groep en leer ook heel veel van hen. Er is geen dag hetzelfde en dat is juist zo leuk! Energie krijg ik van het aanbieden van lesstof op een boeiende, aansprekende manier zodat de kinderen op het puntje van hun stoel zitten om maar niets te hoeven missen. Dat geeft mij heel veel voldoening.

Juf Ada

Leerkracht groep 3

Als leerkracht geniet ik van de kinderen in de klas. Elke dag leren en doen we weer iets anders, weer iets beter, weer iets moeilijker. Iedereen volgt daarin zijn eigen weg. Ik creëer graag een sfeer in de klas , waar ieder kind tot zijn recht mag komen, waar we mogen genieten van grotere of kleinere stappen en waar het ook wel eens wat minder goed of zelfs fout mag gaan. Ook daar leren we mee omgaan.

Juf Wendy

Leerkracht groep 3

Als groepsleerkracht vind ik het heel belangrijk dat de kinderen in mijn groep zich veilig en gezien voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de leerstof en plezier hebben in het leren. Zo kunnen zij een volgende stap zetten in hun ontwikkeling. Een positief pedagogisch klimaat is voor mij prioriteit!

Juf Simone

Leerkracht groep 4 & werkdrukverlichting

Met veel passie werk ik als leerkracht in groep 4. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich geliefd voelen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Vanuit een veilige leeromgeving, probeer ik betrokkenheid te creëren met humor en verschillende werkvormen. Samen optrekken en samen de wereld ontdekken en met plezier je talenten ontwikkelen!

Juf Inge

Leerkracht groep 4

Als leerkracht kan ik er enorm van genieten als kinderen groeien. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Een veilig klimaat is daarvoor heel belangrijk. Samen met de groep werk je daar dan ook het hele jaar aan. Het is geweldig om te zien hoe een groep, maar ook kinderen individueel kunnen groeien in een jaar!    Lezen en leesplezier zijn een heel belangrijk onderdeel tijdens de lessen. Als kinderen leesplezier ervaren gaan ze niet alleen vooruit met lezen maar met woordenschat, begrip voor de ander en de wereld om je heen.  Ik vind het geweldig om daar een rol in te mogen spelen.

Juf Yolenthe

Leerkracht groep 5a

Vanuit positiviteit en met veel enthousiasme geef ik elke dag met veel plezier les aan de kinderen van groep 5a. Ik vind het belangrijk dat elk kind zichzelf kan zijn, dat iedereen gezien wordt en dat we met elkaar 1 groep mogen vormen. Een groep waarin we elkaar helpen, elkaar respecteren en samen leren en spelen. Het is mooi om te zien hoe kinderen elke dag weer nieuwe dingen mogen leren, doelen behalen en op hun niveau kunnen groeien. En dat alles met plezier! 

Meester Edward

Leerkracht groep 5a & gymleerkracht

Uw kind moet zich goed voelen in een groep. Ik zet mij in voor een goede sfeer in de groep door samenwerkingsopdrachten, energizers en de lessen van de vreedzame school. In het lesgeven maak ik gebruik van actieve werkvormen die zorgen voor hoge betrokkenheid van de leerlingen. Ik ben vakspecialist in het gymonderwijs en lever daarom een grote bijdrage aan het gymonderwijs op De Brugge. Daarnaast help ik als ICT’er bij het vormgeven van lessen digitale geletterdheid.

Juf Gerdien

Leerkracht groep 5b

Een belangrijke periode in het leven van de kinderen met ze meelopen, ze zien, ze aanmoedigen, ze onderwijzen in een gezellige en veilige omgeving is mijn streven. Daarnaast is het werken in teamverband ook erg fijn.  Met elkaar de kinderen een mooie passende ontwikkeling bieden dat geeft zoveel werkplezier en voldoening! Dit zie ik mezelf nog jaren doen! 

Juf Kelly

Leerkracht groep 5b

Wat is leerkracht zijn toch een heerlijk beroep! Ik geniet iedere dag van de kinderen die de klas binnenkomen. Het belangrijkste vind ik dat de kinderen met plezier naar school gaan, maar ook vooral gezien en gehoord worden. Iedereen mag zijn wie hij of zij is en daarbij mogen fouten gemaakt worden. Dit is de basis voor het leren. 

Het is mooi om hierbij als leerkracht een rol te mogen spelen in de ontwikkeling van de kinderen. Hoe mooi is het om ze te zien groeien in hun ontwikkeling en in hun leren, maar ook in wie ze als kind zijn! 

Juf Laura

Leerkracht groep 6

In mijn werk als leerkracht zie ik elke leerling als uniek individu. Ieder kind heeft eigen onderwijsbehoeften en ik zie het als uitdaging om te onderzoeken waar ik uw kind bij kan helpen.   In een veilige en positieve leeromgeving geef ik de kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te gebruiken.    Ik vind het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt en dat er een positief klimaat heerst in de groep. Leren doen we van en met elkaar. Met plezier en humor laat ik de kinderen de wereld om zich heen ontdekken.

Meester George

Leerkracht groep 7a

Als leerkracht voor mijn groep 7a is het een eer om de kinderen dagelijks te mogen begeleiden. Rust en veiligheid in de groep vormen daarbij het uitgangspunt. Dit zijn twee pijlers die elke dag terugkomen in het gesprek dat ik met de kinderen heb. Als de kinderen zich in een rustige, veilige omgeving bevinden kunnen ze tot ontplooiing komen. Door de cognitieve ontwikkeling te koppelen aan de wereld om hen heen ontstaat er een betekenisvolle leersituatie. Regelmatig bewegen, coöperatieve werkvormen en de inzet van vormgevers tijdens de les helpen om verbindingen te leggen waardoor de kinderen kunnen groeien. Kinderen moeten zich in de groep gezien en geliefd voelen. Als de dag zo eindigt, is deze wat mij betreft geslaagd. Ik ben o.a. coördinator Begrijpend Lezen en lid van de ouderraad van onze school.

Meester Gert-Hein

Leerkracht groep 7b

Dit jaar sta ik voor groep 7b op de Brugge. De leeftijd van deze kinderen spreekt mij erg aan. Ze begrijpen al best wat van de wereld en dat geeft de gelegenheid tot interessante gesprekken. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en ik houd er daarom ook van als er ruimte is voor humor. Verder geniet ik ervan om de kinderen zelfstandiger te maken. In groep 7 zijn de kinderen op een leeftijd gekomen waarop ze zelf steeds meer verantwoordelijkheid krijgen en het is ontzettend leuk om ze hierin te zien groeien.

Juf Marry

Leerkracht groep 8

Als leerkracht van groep 8 begeleid ik de kinderen in hun laatste jaar hier op school. Het is bijzonder om te zien hoe de kinderen groeien en zich ontwikkelen richting puberteit. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en gezien voelen in de klas. De relatie van de kinderen met hun klasgenoten staat voorop. Immers, als een kind zich goed voelt in de groep, komt het ook beter tot leren. Met humor en gezelligheid creëren we een fijne sfeer in de klas. Naast het werken aan alle doelen richting het voortgezet onderwijs is er in groep 8 uiteraard ook tijd voor het kamp en de eindmusical. Hierin kan ik mijn creativiteit en liefde voor zingen en toneelspelen helemaal kwijt!

Juf Annika

Leerkracht 8

Met heel veel enthousiasme en een berg energie geef ik les aan groep 8. In groep 8 help ik de kinderen te ontdekken wie zij zelf zijn en ook oog te hebben voor de ander. Het is een belangrijk schooljaar op cognitief en sociaal/emotioneel gebied. Ik vind het heel mooi en dankbaar dat ik tijdens hun laatste schooljaar kan helpen bij hun ontwikkeling. Het is zo bijzonder om deel te kunnen zijn van alle moeilijke, leuke, ontroerende, grappige en confronterende momenten tijdens hun laatste fase op de basisschool. Het is een jaar vol hard werken, plezier maken en jezelf ontdekken!

Juf Gitta

Leerkracht werkdruk & ondersteuning

Het blijft bijzonder om een grote rol in het leven van veel kinderen te spelen. Het begint bij het onderlinge vertrouwen en de relatie opbouwen om vervolgens tot leren te kunnen komen. Hiervoor zal iedereen hard moeten werken, maar af en toe een grapje of even gek doen zorg bij veel kinderen voor ontspanning. ‘In leraar zit niet voor niets het woord raar’.

Juf Tineke

Onderwijsassistent groep 3 en 4

Na vele jaren voor de klas gestaan te hebben, mag ik dit jaar een ondersteunende rol vervullen in voornamelijk de groepen 3 en 4.  Mijn taken liggen in het begeleiden van individuele kinderen, lesgeven aan groepjes kinderen, extra lezen met leerlingen, maar ook af en toe zelf voor de klas staan, zodat de leerkracht bijvoorbeeld groepsplannen kan schrijven. Ik kan helemaal mezelf zijn in het dienende aspect van deze taak en geniet van de individuele aandacht die ik mag hebben voor de leerlingen uit de middenbouw groepen. Ik ervaar De Brugge als een school met een heel goede sfeer. Er heerst rust en ik zie veel liefde voor kinderen. We hebben een fantastisch team van collega’s die vriendschappelijk en met respect met elkaar omgaan en zich enorm inzetten voor het welzijn van uw kinderen.

Juf Willianne

Onderwijsassistent onderbouw

Dit jaar sta ik als onderwijsassistent in groep 2. Ik begeleid een paar kinderen die wat extra uitdaging nodig hebben. Er is bij kleuters geen dag hetzelfde en daar probeer ik op in te spelen. Ik heb er ontzettend veel zin in en we gaan er een fantastisch jaar van maken!

Juf Lydia

Onderwijsassistent onderbouw / RT groepen 5 t/m 8

Ik vind het een uitdaging om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ze het beste uit zichzelf te laten halen! Belangrijk is het om veiligheid te bieden, samen plezier te maken en daardoor verder te komen met elkaar en de leerstof. Het moment dat een kind het snapt, of het weer het leuk vindt, daar word ik blij van!

Juf Marjo

Administratief Medewerker

Ik heb een ondersteunende rol binnen de school, zowel voor de directeur als ook voor de collega’s. Geen dag ziet er hetzelfde uit. Ik houd de leerlingenadministratie bij, beantwoord vragen van ouders, doe de bestellingen en houd mij bezig met de financiën en diverse personele zaken.  Als extraatje mag ik lunchen met de kleuters om zo de kinderen aan het begin van hun schoolbaan te leren kennen.

Meester Pascal

Conciërge

Toen aan mij gevraagd werd wat ik later wilde worden was conciërge niet iets wat ik zou hebben gezegd. Maar een baan in het onderwijs heb ik nooit uitgesloten. Als sociale duizendpoot, die ook nog een beetje handig is, ben ik helemaal op mijn plek. De kinderen en alle collega’s geven elke dag weer positieve energie en zo ben ik toch ook een beetje meester.