Ouderinformatie

Samen op ontdekkingsreis met uw kind! We werken graag met u samen aan de ontwikkeling van uw kind. Ook uw kind heeft hierin een rol: door zelf doelen te stellen en dit te bespreken met de leerkracht. Met informatieavonden, nieuwsbrieven, parroberichten en gesprekken brengen we u op de hoogte.

Aanmelden van uw kind

U als ouder moet een goed beeld hebben van de school die u kiest voor uw kind. We horen bovendien graag wat uw kind nodig heeft om fijn te leren of misschien heeft uw kind een specifieke zorgvraag. Dit kan allemaal aan bod komen in een persoonlijke kennismaking. Wilt u weten of De Brugge bij jullie past? Vul dan het inschrijfformulier in en kom een kijkje nemen. U bent van harte welkom met uw kind!

Lees meer

Praktische informatie / schoolgids

Hoe werkt het allemaal op De Brugge. Dit vertellen wij u graag in onze Schoolgids. U leest hierin de praktische informatie voor het huidige schooljaar.

Lees meer

Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties worden jaarlijks afgestemd met het bestuur van CNS Ede en andere onderwijsorganisaties in de gemeente Ede. Naast de vakanties heeft het team ook diverse studiedagen. Op deze dagen is er geen les.

Lees meer

Ziekte, verlof verzuim

Is uw kind ziek? Beterschap gewenst! We vinden het fijn als u uw kind telefonisch ziekmeldt bij het schoolgebouw waar uw kind les krijgt. Dat kan ’s morgens tussen 08.00 en 08.15 uur door de school te bellen op 0318-643684 (Wilsondreef) en 0318-625435 (Palmedreef). Voor aanvragen van speciaal verlof kunt u het verlofformulier invullen.

Lees meer

Financiën

Ieder jaar vragen we een vrijwillige bijdrage van ouders voor extra kosten die vallen buiten het standaard onderwijsleerpakket. Daarmee betalen we onder andere de sinterklaas-, kerst- en paasvieringen, extra boeken voor de Kinderboekenweek en diverse sportactiviteiten.

Lees meer

Opvang buiten schooltijden

Voor- en naschoolse opvang op”De Brugge organiseert kinderopvangorganisatie Kindrijk. Het voordeel van Kindrijk is dat uw kind voor of na schooltijd in de vertrouwde omgeving kan blijven. Wilt u uw kind aanmelden voor opvang op school? Dan verwijzen wij u naar de website van Kindrijk Ede. Uiteraard staat het u vrij om een andere opvangorganisatie te kiezen. Diverse organisaties halen kinderen na schooltijd bij ons op.

Lees meer

Ik heb een klacht. Wat nu?

Bent u ergens niet blij mee? Dan gaan we graag met u in gesprek. Dat hoort bij ons beleid van Ouderbetrokkenheid 3.0. Uw eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind. Toch kan het zijn dat u een probleem hebt waar u met de leerkracht niet uitkomt.

Lees meer