Partnerorganisaties

Bij De Brugge krijgt uw kind steun, welke behoefte hij ook heeft. De school heeft daarom een aantal educatieve partners. Samen zorgen we voor inclusief onderwijs op alle fronten.

.. Leerbedrijf

Wij begeleiden studenten van de CHE, het Dulon College, het Rijn-IJssel College, de HAN en het Radboud te Nijmegen.

KindRijk

Kindrijk Ede is de meest zichtbare van onze samenwerkingen. Zij gebruiken drie ruimtes in school voor kinderdagverblijf, peuteropvang, voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO). De peuteropvang overlegt regelmatig met onze leerkrachten uit groep 1 en 2 om te zorgen voor een mooie overgang naar de basisschool.

Centrum Jeugd & Gezin

Iedere ouder heeft wel eens een vraag over gezond opvoeden en opgroeien. Op onze school kunt u daarvoor terecht bij Wilma van der Kuip, onze School Maatschappelijk Werker via Jeugd en Gezin. Zij geeft op een begrijpelijke manier antwoord op al uw vragen. Ook denkt ze mee over een mogelijke oplossing. Wij kunnen u in contact brengen met Wilma, zodat u snel een antwoord op uw vragen kunt krijgen.

SWVpo Rijn&Gelderse Vallei

De Brugge is een inclusieve school. Dat betekent dat we ons best doen om ieder kind passend onderwijs te geven. Toch heeft een kind soms meer nodig dan wij kunnen bieden. Het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei kijkt en denkt mee wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Op deze manier proberen we de schooltijd van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. In het School Ontwikkel Profiel leest u meer over de zorg die wij binnen de school bieden.