Methodes

Het onderwijs op De Brugge is betekenisvol. We werken vanuit het principe boeiend onderwijs. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Een rijke leeromgeving is onmisbaar en blijft de innerlijke betrokkenheid van zowel leerkracht als leerling prikkelen.
Leren is niet een individueel proces. Op De Brugge vindt het ook regelmatig plaats in samenwerking met anderen. We zien verschillen tussen kinderen als een kans en maken gebruik van ieders kwaliteit.

In groep 1 en 2 leggen we de basis voor het leren met thema’s die aansluiten bij de interesses van de kinderen. We prikkelen de nieuwsgierigheid door een boeiend en doordacht aanbod. Uw kind krijgt op een speelse en ontwikkelingsgerichte manier de lesstof aangeboden.
De Brugge heeft voor groep 3 tot en met groep 8 goede en actuele methodes op het gebied van:

 • technisch lezen
 • rekenen
 • taal
 • spelling
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • natuur en techniek
 • verkeer
 • engels (vanaf groep 1)
 • digitale vaardigheden
 • sociale vaardigheden

We passen de lessen uit de methodes zo aan dat ze betekenisvol zijn voor uw kind. Hierbij maken we ook gebruik van bewegend leren. Tijdens bewegend leren gebruik je meer zintuigen waardoor de lesstof beter blijf hangen.