Vertrouwenspersonen

Bij een vertrouwenspersoon kan een ouder, kind of teamlid aankloppen met een klacht of probleem. Er zijn zowel binnen de school als daarbuiten plekken waar u terecht kunt.

Interne Contactpersoon

Heeft u een klacht over ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie of geweld? Meld dit dan bij de Interne Contactpersoon (ICP). Op onze school is de ICP juf Clarinda Zonneveld. Zij vangt u op bij problemen, informeert over vervolgstappen en verwijst door naar een behandelaar als dat nodig is.

Clarinda zonneveld is te bereiken op mailadres c.zonneveld@cnsede.nl.

Externe Vertrouwenspersoon

Als u een probleem of klacht hebt, gaan we graag eerst zelf het gesprek met u aan. Het eerste aanspreekpunt bij problemen is daarom de leerkracht van uw kind. Contact met de directeur is de volgende stap. Komt u er met de school niet uit? Dan klopt u aan bij de Externe Vertrouwenspersoon.

Sonja Tettero is de Externe Vertrouwenspersoon van CNS Ede. U kunt haar bereiken via sonja@vertrouwenszaken.nl of telefonisch via 06-24676470.