Financiën

Ieder jaar vragen we een vrijwillige bijdrage van ouders voor extra kosten die vallen buiten het standaard onderwijsleerpakket. Daarmee betalen we onder andere de sinterklaas-, kerst- en paasvieringen, extra boeken voor de Kinderboekenweek en diverse sportactiviteiten.

Transparant overzicht

Jaarlijks maken we in overleg met de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) een begroting. In januari controleert de MR/OR de uitgaven. Zo blijft het een transparant overzicht, waarbij alles wordt verantwoord.

Wat valt buiten de vrijwillige ouderbijdrage?

In groep 8 gaan de kinderen op kamp. Hiervoor vragen wij een bijdrage van de ouders. Eventuele extra schoolreisjes, zoals b.v. het Archeon in de bovenbouw, factureren we ook apart.

Ouders met een lager inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Ede. U leest hier meer over in de Schoolgids.

Betalen via Wis Collect

Via onderstaande link wordt u geïnformeerd over ons facturatiesysteem Wis Collect.

WIS Collect