Over onze school

De Brugge

‘Samen op reis over de brug’ dat is wat het team in de praktijk laat zien. De reis begint al in groep 1, waar uw kind leert om samen te spelen en leren in een veilige, uitdagende en gestructureerde omgeving. De leerkracht stimuleert de nieuwsgierigheid en gaat met allerlei werkvormen op zoek om het aanbod af te stemmen op de belevingswereld van uw kind.

Over de organisatieBeleidIdentiteit

Boeiend Onderwijs

Boeiend Onderwijs is een middel om leerstof aan te bieden vanuit een rijke leeromgeving, met vele gevarieerde oefenvormen, om zo te komen tot optimale ontwikkeling en dus ook optimale prestaties van kinderen. Boeiend Onderwijs is onderwijs dat inspeelt op resultaten die met name verkregen zijn uit hersenonderzoek. Boeiend Onderwijs sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van ieder kind met zijn/haar unieke talenten.

Ons team

Het enthousiaste team van De Brugge staat elke dag klaar om vanuit de gezamenlijke kernwaarden het onderwijs te verzorgen voor uw kind. De leraren hebben de kennis en ervaring om uw kind een veilige plek te bieden en het lesaanbod te verzorgen. Het team werkt vanuit de gedachte: ‘elke dag samen een beetje beter’. Samen zoeken wij naar het beste onderwijs voor elk kind.

Bekijk ons team

Medezeggenschapsraad (MR) en Oudercommissie (OR)

We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en thuis voelt op De Brugge. Daarom werken ouders en leerkrachten samen aan een fijne school. De medezeggenschapsraad en de ouderraad zijn daarin onmisbaar. Ouders en teamleden organiseren projecten en vieringen die een ‘kers op de taart’ zijn van de schooltijd van uw kind.

Ons onderwijs

De Brugge is een Vreedzame School. Er is een positief leef- en leerklimaat en kinderen zijn actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Uw kind voelt zich op onze school gezien en gehoord, krijgt een stem en leert om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De eigen kracht van uw kind staat centraal in een omgeving waar fouten maken mag. Met teamcoaching zorgen we voor veilige groepen waarin kinderen met elkaar overleggen en samen beslissingen nemen. Kinderen onderhandelen met elkaar en zo ontstaat de basis om alles te bespreken en kunnen ze samen op reis.

Lees meer

Stichting CNS Ede

Open en uitnodigend. Dat is wat wij zijn. Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij bijzonder goed onderwijs voor elke leerling in veilige, eigentijdse en uitdagende scholen. Uit alles wat we doen spreken vier woorden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Naar website CNS Ede