Identiteit

Als ‘bruggenbouwers’ vormen we met elkaar een leef- en werkgemeenschap. Door onderlinge verbondenheid, omzien naar elkaar en kijken naar de toekomst, willen we onze christelijke identiteit een gezicht geven.

Christelijke identiteit

Elke dag starten we met het aansteken van de kaars. Uw kind luistert naar verhalen uit de Bijbel en leert na te denken over de betekenis van het verhaal voor het leven van elke dag.  

Vieringen

Christelijke feestdagen vieren wij met elkaar. Wat doen we in deze vieringen? We luisteren naar mooie verhalen, zingen liedjes en we zijn samen. Als ouder bent u welkom om mee te vieren, dit geeft een gevoel van verbondenheid met elkaar.